top of page

Gartnertjenester

Vi kan hjelpe deg med

Nyetablering

Nyetablering av bed og større områder.

Vedlikehold og skjøtsel

Generell vedlikehold og skjøtsel

av eksisterende og nyetablert beplantning gjennom året.

Renovering

Renovering av eldre hager. 

Beskjæring

Beskjæring av busker, hekker, frukttrær og mindre trær.

Kjøkkenhage

Etablering av kjøkkenhage, i

liten eller stor skala. Etablering

av urtehage.

Bærekraftig hage

Etablering av bærekraftig hage. Riktige plantevalg. Egenproduksjon av kompost og gjødsel.

Rådgivning

Rådgivning i forhold til plantevalg og skjøtsel. Utarbeide skjøtselsplan.

bottom of page