Priser

Befaring

Gartnerarbeid​

Rådgivning/konsultasjon​

Design og tegning av hage

Gratis dersom oppdraget tilfaller oss, ellers fast timepris.

Kr. 670,- per time. 

Kr. 1200,- for første time, deretter kr. 670,- per time.

Kontakt for ytterligere informasjon.

Alle priser inkl. mva. 

Telefon

48061445

E-post

Adresse

Bærumsveien 159B

1359 Jar

Organisasjonsnummer: 

918753761